banner

CỨU SỐNG BỆNH NHÂN MẤT M.ÁU DO V.ẾT TH.ƯƠNG THỦN.G RUỘ.T

Thứ hai, 05/02/2024, 16:50 GMT+7

CỨU SỐNG BỆNH NHÂN MẤT MÁU DO VẾT THƯƠNG THỦNG RUỘT

Vừa qua, BVĐK Tâm Trí Nha Trang đã cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhân sinh năm 1986 (Cam Ranh) m.ất má.u nghiêm trọng do vế.t thư.ơng thủ.ng ru.ột.

Nhập viện trong tình trạng mất má.u nặng do vết th.ương dài 2 ph.ân ở bụng dưới cạnh rốn gây thủ.ng ruột. Tại thời điểm đó, người bệnh được ghi nhận dấu hiệu sin.h tồn bị đe dọa, hu.yết áp không đo được.

Ca_Yam_thYng_ruYt_-_BS_Binh

Trước tình trạng ngu.y kịch này, đội ngũ Y Bác sĩ đã tiến hành hồi sức cấp cứu và thực hiện ph.ẫu thuật lấy từ b.ụng bệnh nhân 1700ml loãng lẫn m.áu cục và khâu vết thươ.ng thủng ru.ột. Sau ph.ẫu thuật, bệnh nhân dần hồi phục sức khỏe và sinh hoạt bình thường trở lại.

Theo bác sĩ CKI Huỳnh Công Bình "Khi đến BV Tâm Trí Nha Trang, bệnh nhân đã ở trong tình trạng ngu.y kịch do bị mất m.áu quá nhiều, nhưng nhờ sự linh hoạt của người nhà đã giúp đội ngũ bác sĩ cứu sống bệnh nhân"

------------------------------------------

Mọi thắc mắc cần tư vấn vui lòng liên hệ:

Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang

Số 57-59 Cao Thắng, Phước Long, Bình Tân, Tp Nha Trang, Khánh Hòa.

Số điện thoại: 02583.887.599 - 0906 557 535


marketing.nt
TAG: