Tìm bác sĩ

ĐỖ TRẦN KHÁNH HÀ
GIÁM ĐỐC CHUYÊN MÔN HỆ NÔI - NHI -HSCC
TRẦN ĐÌNH TRÍ
Doctor of General Surgery department
NGÔ THỊ UYÊN
Trưởng khoa Sản - Phụ khoa
Nguyễn Thị Thu Hiền
Trưởng khoa Nội
Trần Thị Cẩm Tú
Trưởng khoa Nhi
TRẦN MINH NGHĨA
Trưởng đơn vị Quản lý Chất lượng
NGUYỄN DUY THẮNG
Trưởng khoa Liên Chuyên Khoa
Hồ Quốc Cường
Trưởng khoa Cấp cứu
TRẦN VĂN HÀ
TRƯỞNG KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC
Võ Hà Quang Vinh
Chuyên Khoa Nội
BÙI TẤN BỬU
Head of Diagnostic Imaging department