Sự kiện

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
22/11/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ. Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang cần tuyển dụng các vị trí sau: