banner

Bảng giá dịch vụ khám bệnh và kiểm tra sức khỏe

* Giá trên áp dụng cho đối tượng khách lẻ là người VN ( thời gian từ 01/01/2019)

STT  TÊN DỊCH VỤ GIÁ VIỆN PHÍ GIÁ BHYT
1  Khám Cấp Cứu  115.000 30.500
2  Khám Da Liễu  70.000 30.500
3  Khám Mắt 2  70.000 30.500
4  Khám Ngoại  70.000 30.500
5  Khám Ngoại - Ngoài Giờ  80.000 30.500
6  Khám Ngoại 2  70.000 30.500
7  Khám Ngoại 3  70.000 30.500
8  Khám Ngoại 4  70.000 30.500
9  Khám Ngoại 5  70.000 30.500
10  Khám Nhi  70.000 30.500
11  Khám Nhi - Ngoài Giờ  80.000 30.500
12  Khám Nhi 1  70.000 30.500
13  Khám Nhi 2  70.000 30.500
14  Khám Nội - Ngoài Giờ  80.000 30.500
15  Khám Nội 1  70.000 30.500
16  Khám Nội 2  70.000 30.500
17  Khám Nội 3  70.000 30.500
18  Khám Nội 4  70.000 30.500
19  Khám Nội 5  70.000 30.500
20  Khám Nội 6  70.000 30.500
21  Khám Nội 7  70.000 30.500
22  Khám Nội 8  70.000 30.500
23  Khám Phục Hồi Chức Năng  70.000 0
24  Khám Quốc Tế 1  220.000 0
25  Khám Quốc Tế 2  220.000 0
26  Khám Răng Hàm Mặt  70.000 30.500
27  Khám Sản  70.000 30.500
28  Khám sức khỏe đi làm  165.000 0
29  Khám sức khỏe thi bằng lái ô tô  350.000 0
30  Khám sức khỏe thi bằng lái ô tô (CĐN)  176.000 0
31  Khám sức khỏe thi bằng lái xe máy  198.000 0
32  Khám sức khỏe thi bằng lái xe máy (CĐN)  176.000 0
33  Khám Tai Mũi Họng  70.000 30.500
34  Khám Tai Mũi Họng 2  70.000 30.500
35  Khám Tim Mạch  70.000 30.500
36  Khám tổng quát  80.000 0
37  Khám Viêm Gan  70.000 30.500
38  Cấp sổ khám sức khỏe  23.000 0
39  Cấp thêm giấy khám sức khỏe  12.000 0
40  Dịch vụ VIP  180.000 0